Spastik kasın (spastisite) tedavisi

Spastik kasa uygulanan yöntemler

Kasa uygulanacak noktalar belirlendikten sonra ultrason probu yerleştirilmiştir.
Sulandırılması

Ultrason Eşliğinde uygulamalar

Bir mikroorganizma tarafından üretilen toksin kasa uygulandığında kasın kasılmasını engeller. İnme, omurilik yaralanması, serebral palsi gibi hastalıklarda ortaya çıkan spastisitenin tedavisinde uygulanmaktadır. Spastisite dışında migren, distoni, aşırı terleme de uygulanmaktadır.

Spastisite bireyde ağrıya, kas kramplarına, eklemde hareket zorluğuna, deformiteye( şekil bozukluğu), günlük yaşam ihtiyaçlarını yerine getirmede zorluklara neden olmaktadır. Ancak ayakta dik durmaya, kemik yoğunluğuna, damarda pıhtı oluşmasına, göğüs kaslarına olumlu etkileri de vardır. Fayda, zarar durumuna bakılarak spastisitenin yok edilmesi gerekliliğine rehabilitasyon hekimleri karar vermelidir. Rehabilitasyon hekimleri detaylı değerlendirmeden sonra tedavi uygulayacağı kas veya kasları planlar. Hangi kasa uygulama yapılacağını karar vermek oldukça önemlidir. Yanlış kasa yapılan uygulamalar bireyin fonksiyonlarını etkiler, yürüyen hastayı yürüyemez hale getirir. 

Verilecek tedavinin ilgili kasa verilmesi önemli bir noktadır. Ultrason kası göstermede ve toksinin kas içine verildiğini göstermede oldukça faydalı bir yöntemdir. Toksinin damara verilmemesi gerekmektedir. Ultrason ile uygulanacak alandaki damarlar görülebildiği için iğnenin damarla temas etmemesi sağlanır.

Hatalı kas seçimi, hatalı uygulama, eksik dozun uygulanması ve kasta değişikliklerin ortaya çıkması toksin uygulamasının faydasız olmasına neden olmaktadır. Ultrason ile yapılan uygulamalar toksinin ilgili kasa verildiği konusunda yol gösterici bir araçtır. Dolayısıyla  toksin uygulamasının başarı oranını arttırmaktadır.

Prof Dr Feray Soyupek