Omurilik yaralanmalı, inmeli, diğer beyin ve sinir hasarlı hastaların rehabilitasyonu

Omurilik yaralanmalı, inmeli, diğer beyin ve sinir hasarlı hastaların rehabilitasyonu

Nörolojik, kas ve sinir hastalıklarının rehabilitasyonu

İnme rehabilitasyonu

Omurilik yaralanması rehabilitasyonu

Serebral palsi

Siringomyeli

Spina bifida

ALS

Guillain Barre Sendromu

Myopatiler

Musküler distrofiler

Serebellar ataksi

Yüz felci( fasial paralizi)

Multiple skleroz

Brakial pleksus yaralanması…vb

Hazırlık aşamasındadır. Yakında yüklenecektir.

Yürüme eğitimi
Denge eğitimi

Prof Dr Feray Soyupek

FTRPlus