Nöral Terapi-Mezoterapi

Nöral Terapi-Mezoterapi

Nöral Terapi

Nöral Terapi nedir?

Nöral Terapi, ağrı ve hastalıkların tedavisi için uygulanan bütünsel bir tedavi sistemidir. Ağrı ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilgili dokulara, hassas noktalara, ganglionlara, sinir bölgelerine, akupunktur noktalarına, vücuttaki operasyon veya diğer yaralara uygulanan, lokal anestezik maddelerin kullanıldığı tedavi yöntemidir. Almanya’dan köken alan bir yöntemdir. Vücutta vejetatif sistem üzerinde etki etmektedir.Lokal etkisinin yanı sıra, nöral, hormonal, hücresel ve psişik olarak tüm bedenin tedavisini sağlayabilir.

Nöral terapide uygulanan enjeksiyon yöntemleri nelerdir?

 1. Yüzeyel yöntemler; patolojik bulguların olduğu ilgili alana (lokal) ve sinirlerin omuriliğe girdiği segmantal alanlara, bozucu alanlara, özel akupunktur noktalarına yapılan uygulamalar yüzeyel uygulamadır. Cilde yapılmaktadır.
 2. Derin yöntemler; ganglionlara, ekleme ve tetik noktalara yapılan uygulamalardır.

Nöral terapide kullanılan ilaçlar nelerdir?

Lokal anestezik (Prokain veya lidokain) etkili ilaçlar serum fizyoloji ile sulandırılarak hazırlanır ve muhtelif iğne uçları ile vücuda uygulanır. Yapacağınız tekniklere göre iğne uçları kullanılır.

Nöral Terapi kimlere uygulanır? (Fizik tedavi branşını ilgilendirenları belirtmekteyim)

 1. Boyun, sırt ve bel ağrıları
 2. Diz, kalça, omuz gibi eklem ağrıları
 3. Boyundan kaynaklanan baş ağrıları
 4. Ankilozan spondilit gibi romatizmal ağrılar
 5. Alt ekstremite dolaşım bozuklukları
 6. Sinir sıkışması (ağır olmayan vakalarda)
 7. Fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu
 8. Zonaya bağlı ağrılarda
 9. Huzursuz bacak sendromu

Nöral Terapi kimlere uygulanmaz?

 1. Kontrol altında olmayan tiroid bozukluklarında
 2. Antikuagulan ilaç kullanan ve kanama bozukluğu olanlar  (özellikle derin enjeksiyonlar uygulanmaz)
 3. İleri evre kalp yetmezliği olanlar
 4. Kanser
 5. Son dönem organ yetmezliği olanlar
 6. Miyastenia graves adı verilen kas hastalığı olanlar
 7. Vitamin A düzeyi düşük olanlar
 8. İletişim kurulamayan (koopere olamayan) hastalar
 9. Psikoz tanısı olanlara
 10. Kontrol edilemeyen hipertansif (tansiyon yüksekliği) hastalarda

Nöral terapinin yan etkileri nelerdir?

 1. Vazavagal refleks nedeniyle tansiyonun düşmesi (geçici etkidir) (bazı hastalarda otonom sistem devreye girerek bu etkiyi ortaya çıkartır). Enjeksiyon sırasında ortaya çıkacağı için doktor kontrolünde hastalar toparlar.
 2. Nabız artışı, azalması (geçici etkidir)
 3. Alerjik reaksiyonlar
 4. Ağızda metal tat, uyuşma (geçici etkidir)
 5. Kramp (geçici etkidir)
 6. Çok nadir panik tablosu (geçici etki)

         Uygulamalardan önce doktorunuz tarafından size bilgi verilecektir.

Nöral terapiyi kimler uygulamalıdır?

Kas iskelet sistemi konusuna hakim olan, nöral terapi eğitimi alan doktorlar tarafından yapılmalıdır. Ağrıların kökeni kas iskelet sistemi, dolaşım bozuklukları, organ problemlerinin yansıması, sinir kaynaklı olabilir dolayısıyla hastaların çok iyi analiz edilmesi gerekmektedir.  Fizik Tedavi Uzmanı (fiziyatrist) bu konuda yetkin ve deneyimlidir. Hastalardan derin bir hikaye (şikayetleri, hikayesi, özgeçmişi ve hatta soygeçmişi) alındıktan sonra ayrıntılı muayenesi yapılmalıdır. Ağrının kaynağı belirlendikten sonra uygulayıcı tekniklerini belirlemelidir. Hastaya her aşamada bilgi verilmesi önemlidir.

Kaç seans ve ne sıklıkla uygulanmalıdır?

Belirli bir seans sayısı bulunmamaktadır. Genel yaklaşım en az 8 seanstır. Hastanın rahatlama durumuna göre seans sayısına karar verilmesi önemlidir ancak bir hasta seanslarda rahatlamıyorsa ya nöral tedavi programına ekleme yapılmalı, değiştirilmeli ya da gözden kaçan bir sebep olduğu düşünülmelidir. Uygulama sıklığı hastaya göre değişmektedir. Hafta bir ya da 2 seans başlangıçta yapılabilir.

Mezoterapi

Ağrı kesicilerin, kas gevşeticilerin, damar genişleticilerin, vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin tek başlarına ya da genellikle karışım halinde deriye veya cilt altına mikroenjeksiyon ile uygulanması tekniğidir.

Az dozda ilacı hastanın özel iğneleme yöntemleri ile deri içine uygulama yöntemidir. Alternatif, destekleyici tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Mezoterapide tedavi için kullanılacak ilaçlar az dozda ve uzun aralıklarla uygulanmaktadır. İlaçların sistemik yan etkilerinin ortaya çıkmasında daha güvenlidir

Mezoterapi uygulama yöntemleri nokta tekniği, napaj yöntemi, epidermal teknik ve özel cihazlarla
yapılan mezoterapi uygulamasıdır. Haftada bir veya iki seans uygulama önerilmektedir

Cilt uygulamları dışında fiziyatride kas iskelet sistemi ağrılarında, fibromiyalji, migren , spor yaralanmaları, lokal alanda yağ eritmede (lipoliz) kullanılır.

Mezoterapi işleminde hastanın öncelikle muayene edilmesi ve değerlendirilmesi, daha sonra uygun olan mezoterapinin hekim tarafından uygulanması gerekir. Kullanılan maddelere ve uygulama şeklinde bağlı olarak enfeksiyon, deride kanama, ağrı gelişebilir.

Prof Dr Feray Soyupek

FTRPlus