Koksigodini (Kuyruk Sokumu Ağrısı)

Kuyruk Sokumu Ağrısı (KO

Koksigodini (Kuyruk Sokumu Ağrısı)

Omurganın en alt bölümünde yer alan koksiks kemiğine kuyruk sokumu denilmektedir.

Koksiks kemiği

Koksiks bölgesinde ağrı ile karekterizedir. Bel bölgesinde ağrı yapmadan anal bölge etrafında ağrı oluşturur. Ağrı tipik olarak oturma ile artar. Defekasyon ve cinsel ilişki de artırabilir.

Koksikodinide ağrı bölgesi

Ağrı arkaya doğru oturma pozisyonu ile artarken öne eğilerek oturma pozisyonunda azalır. Koksiks kemiğine basıncın arttığı pozisyonlar ağrıyı arttırır.

Koksikodinide pozisyonla ağrı durumu( Foye PM.  Coccydynia (coccygodynia). Uptodate)

Neden ortaya çıkar?

En sık neden travmadır. Doğum, yeni geçirilmiş bel cerrahisi, epidural enjeksiyonlar, rektum cerrahisi nedenler arasındadır. Bazı vakalarda da neden bilinmemektedir (idiopatik). Çoğu hastanın hikayesinde kuyruk sokumu üzerine düşme yer alır. Travma sonrası oluşan koksiks instabilitesi bu kemiğin oynak olmasına, kaymasına neden olur. Bu durum koksiks kemiğinin sakrum kemiğine yaptığı eklemde kronik iltihaplanmaya yol açabilir.

Sakrum-koksiks arasındaki eklem

Uzun süre bisiklet üzerinde uygun olmayan pozisyonda oturma mikrotravma yaratarak koksigodiniye neden olur.

Kadınlarda erkeklere göre 5 kat daha fazla gözlenir. Bu fark kadınların anatomik özelliklerinden kaynaklanır. Kadınların koksiks kemikleri hem daha uzundur hem de arakaya doğru uzanır. Obezitede koksigodini için risk faktörüdür.

Tanısı  nasıl konulur?

Hikaye ve fizik muayene önemlidir. Tipik uzun oturma ile artan, ayağa kalkmayla azalan ağrılarda akla gelmelidir. Fizik muayenede ise koksiks bölgesinde hassaiyet bulunur.

Rektal tuşe ile hemoroid, prostat büyümesi, prostat kanserleri dışlanır

Radyolojik incelemede ise dinamik inceleme yapılabilir. Otururken ve ayakta iken yandan çekilen grafilerde koksiks kemiğinin anormal dönmesine ve yer değiştirmesine bakılır. Ölçümler yapılır.  Bazı vakalarda bilgisayarlı tomografi (BT) ve magnetik rezonans (MR) görüntülemeler ile akut pelvis kırıkları, tümörleri, absesi, over kanserleri, lomber disk patolojileri (bel fıtığı) dışlanır.

Tedavisinde neler yapılır?

İlk basamak tedavisi konservatif yaklaşımlardır yani cerrahi olmayan yöntemlerdir. Dinlenme, oturma pozisyonunda geçirilen zamanı azaltma, fizik tedavi, oturma minderleri (U şeklinde yastıklar),  steroid olmayan iltihap giderici ilaçlardır. Bu ilk basamak tedavilere yanıt alınmayan hastalarda ise girişimsel iğne yöntemleri seçenekler arasındadır. Tedavisinde standart bir rehber bulunmamakla birlikte mevcut bilimsel çalışmalarda tedavi sonuçları tutarsızdır. Koksiks bölgesine uygulanan lokal enjeksiyonlar girişimsel yöntemler arasındadır. Bu amaçla bu bölgeye lokal anestetik ajan,  kortikosteroid içeren ajanlar verilir. Diğer yöntemler ise sakral sinir köküne nöroliz, kaudal epidural blokaj, pulse radyofrekans uygulamalarıdır. Rektal (anal bölden) bölgeden uygulanan masaj, manipülasyonlar, impar ganglion blokajı, levator ani masajı, levator ani kasına germe, koksiks manipülasyonları da uygulanır.

Yukarıdaki tedavilere yanıt vermeyen hastalara cerrahi önerilebilir. Koksiks kemiği tamamen yada parsiyel çıkartılır.  Cerrahinin başarısı ise %50-91 arasındadır.