Romatolojik hastalıkların tanı ve tedavisi

Romatizmal hastalıkların erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Eklemlerdeki şekil bozuklukları, hareket kısıtlanması ve iç organların tutulumu erken tanı, takip ve tedavi ile engellenebilir.

Romatoid artrit